2017-06-15

Investeringsstöd

Klimatklivet

Naturvårdsverket och regeringen satsar (genom Klimatklivet) på lokala miljöinvesteringar. Detta stöd kan utgå med 50% för både publika och icke-publika laddstationer (dock kan ej privatpersoner få del av stödet). Det är många krav som skall uppfylla, både tekniska och miljömässiga. Din laddstation måste ge tillräckligt stor miljöeffekt jämfört med andra tänkbara åtgärder.

Under 2017 kommer vi att placera ut flera hundra laddboxar som beviljats av tidigare ansökningar. EleqtroPoint är på god väg att bli den största leverantören av långsam- och medelhastighetsladdare i Sverige.

Vill ni ha hjälp med er ansökan eller vill ni delta i våra kommande ansökningar? Klicka hit!

Vill ni veta mer om regeringens miljösatsning kan ni göra det här.