Fakta om laddstationer

Laddtid och laddhastighet

Hur lång tid tar det att ladda elbilen hemma med en laddstation? Mellan 5 och 8 timmar. Den exakta tiden beror bland annat på vilken laddstationdu har, vilken bil du har och vilken laddeffekt bilen kan ta emot. När vi talar om laddning av elbilar i stort talar vi idag om tre typer av laddning:

  • Normalladdning är idag standard för de flesta laddstationer för privat bruk. Normalladdning innebär att bilen laddas med en strömstyrka av 10 eller 16 A (ampere) och en effekt av 2,3-3,7 kW (kilowatt). En bra laddstation för hemmet bör ha en strömstyrka på 10 A och laddar då en elbil på 8-10 timmar.
  • Semisnabbladdning – det vill säga ”halvsnabb” laddning – sker med trefaskontakt, som tillåter högre strömstyrka och effekt. Semisnabbladdning med strömstyrka av 16 A och effekt på 11 kW laddar elbilen på 2-3 timmar, medan en kraftfullare varianten 32 A och 22 kW klarar jobbet på 1-2 timmar. Laddstationer för hemmet med semisnabbladdning 16A/11kW börjar synas på marknaden och kommer sannolikt att bli allt vanligare framöver, men än så länge är semisnabbladdning vanligast vid offentliga/gemensamma laddstationer.
  • Snabbladdning. Snabbladdning sker vanligen med antingen trefas växelström och 46 kW eller likström och 50kW och laddar bilen på 20-40 minuter. Snabbladdning finns främst vid offentliga laddstationer.

Laddkontakter: Typ 2 är EU-standard

Idag är typ-2 standard för laddkontakt och fast laddkabel. Men det finns fortfarande många bilar och laddstationer som har andra typer av uttag. Därför bör man ha flera olika laddkablar i bilen så att man kan använda alla tillgängliga laddstationer.

 

 

 

 

 

 

Hur långt kan man köra på en laddning?

Räckvidden beror på storlek på batteriet samt hur mycket bilens luftkonditionering och värmesystem används. Utvecklingen av batterier har gått snabbt de senaste åren och idag kan elbilar med 100% eldrift köras minst 120 km på en laddning, vilket mer än väl täcker behovet av dagliga transporter för de flesta.

Finns det några risker med att ladda en elbil?

Att ladda en elbil kräver höga strömstyrkor över längre tid. Elbilen introducerar ett nytt elförbrukningsmönster och det är därför viktigt att elsystemet är korrekt dimensionerat och i gott skick.
I ett vanligt jordat eluttag rekommenderar vi inte laddning vid högre strömstyrka än 10A. På en laddstation kan högre strömstyrka nyttjas och därmed minskar laddtiden för din elbil.
Genom att installera eleqtroPoint-laddstation får du en säker och effektiv laddning av din elbil.

Vad är det för skillnad på Mode 2- och Mode 3-laddning?

Mode 2-laddning använder sig av ett vanligt eluttag. Tack vare en kontrolldosa, som är monterad på laddkabeln och som sköter övervakningen av laddprocessen mellan dosan och bilen, ökar säkerheten.
Mode 3-laddning är branschstandard för elbilar, eftersom Mode 3-laddning idag är den säkraste varianten av laddning. Här används uttag gjorda för fordonsladdning vilket gör att laddningsprocessen kan övervakas i hela kedjan, från själva ladduttaget till fordonet. Detta medför en mycket säker lösning som även tillåter högre strömstyrkor än för Mode 2.