Företagarna Helsingborg och Eleqtropoint

Anmäl dig för en kostnadsfri laddningsstation i samarbete mellan Företagarna Helsingborg och Eleqtropoint.

Laddstation eleqtroPoint E321 för laddning av eldrivna bilar

eleqtroPoint E321 är en liten och intelligent laddstation för eldrivna bilar. Elegant design och lättanvänd. Den monteras på vägg eller stolpe och kan anslutas till standard 240 volt elnät. Laddningsuttag är europeisk standard typ-2. Laddning visas med LED-status.

eleqtroPoint E321 har hög säkerhet med de nationella och internationella godkännande samt certifieringar som krävs för stabil drift och lång livslängd. Den har ett enkelt användargränssnitt och är förberedd för betalsystem.

För mer information kontakta:

Sebastian Thuné

Telefon 042-3009612, Epost sebastian.thune@quadriga.nu

 

KOSTNADSFRI LADDNINGSSTATION

Organisationsnummer/Personnummer

Företagsnamn

Medlem i Företagarna
JANEJ


KontaktuppgifterPlaceringsadressAntal laddningsenheter