Framtidens fordon

Fossila bränsle (bensin och diesel) för biltrafik har en stor och negativ miljöpåverkan. De är dessutom knappa, ineffektiva och blir allt dyrare.

Karta över laddstationer i Sverige och Norge

Karta över laddstationer i Sverige och Norge

Bilindustrin är överens om att eldrift är framtiden. Tidskriften Auto Motor Sport skriver i en ledare redan 16 okt 2014 att ”det enda som på riktigt kan göra skillnad är elbilar …”.

Verkningsgraden (som visar hur stor del av den tillförda energin som kan omvandlas till mekanisk energi) i en elmotor är omkring 90 procent. Motsvarande siffra för en förbränningsmotor som går på bensin/etanol brukar anges till 20-25 procent och för diesel till cirka 30 procent.

Övergången till eldrivna bilar kräver en utbyggnad av laddningsstationer. En ny infrastruktur som kan ersätta dagens bensinstationer. Bilister måste enkelt och snabbt kunna ladda (”tanka”) sina elbilar.
Batteriladdning tar dock avsevärt längre tid än en bensintankning. Oavsett om man använder s.k. snabbladdning eller normal hushållsel. Det innebär att det krävs ett mer finmaskigt nät av laddningsstationer än av bensinstationer. Ett oerhört stort antal laddstationer behövs för att klara Sveriges 4,5 miljoner bilar.

I framtiden krävs laddstationer överallt. Inte bara på huvudleder och i köpcentrum.
Infrastrukturen för el finns över hela landet. Nu handlar det om att göra den tillgänglig för elbilsladdning.
I framtiden kommer det att finnas stora snabbladdningsstationer som först kompletterar och sedan ersätter bensinstationer. Detta nät byggs f n av stora företag och elbolag. Men detta kommer att vara ett grovmaskigt nät längs större vägar och orter. Dessa stationer kommer inte att finnas över hela landet, men de kommer inte att täcka landsbygd och udda platser. För att göra detta krävs att föreningar, småföretag och privatpersoner engagerar sig och startar laddningsstationer.
Sedan 1 januari 2016 tillåts dessutom en ny typ av elcykel där effekten höjs till 1 KW, vilket motsvarar en klass-2 moped som får köra i 30 km/h. Därmed ökar också laddbehovet utanför huvudleder och trafikintensiva platser.

Elcykel