Jordfelsbrytare

En normal jordfelsbrytare är inte anpassad för laddning av elbilar. Ofta är de av typ-A och kan då slås ut vid felström utan att man ens vet om det. Då har skyddet mot DC-läckageström försvunnit.

För säker laddning av elbilar behövs en jordfelsbrytare av typ-B. De är dyrare men anpassade till den belastningen vid laddning av elbilar.