Laddstation genom Klimatklivet

Quadrigas nät av laddstationer byggs med stöd från Naturvårdsverket och regeringen genom Klimatklivet.

Naturvårdsverket och regeringen satsar (genom Klimatklivet) på lokala miljöinvesteringar. Detta stöd kan utgå med 50% för både publika och icke-publika laddstationer (dock kan ej privatpersoner få del av stödet). Det är många krav som skall uppfyllas … både tekniska och miljömässiga. Din laddstation måste ge tillräckligt stor miljöeffekt jämfört med andra tänkbara åtgärder.

Vi kan hjälpa dig att ansöka om stöd hos Naturvårdsverket. Läs mer på www.naturvardsverket.se/klimatklivet.

Kontakta oss