Ladd-lexicon

 

DC = Likström (direct current). Strömmen går i en riktning.
AC = Växelström (alternating current). Strömmen ändrar riktning 50 gånger i sekunden (vid 50 Hz)
Enfas = Strömmen leds i en sinusformad växelspänning genom sladden med 230V spänning
Trefas = Tre växelspänningar går tillsammans genom kabeln med en inbördes försljutning på 120 grader. Spänningen är 400V.
Spänning = Mäts i volt (V). Strömmenrör sig mellan två poler, plus och minus. Spänningen beskriver förhållandet mellan de två polerna.
Ström = Mäts i ampere (A). Ström är det som förflyttar sig mellan polerna.När polerna har kontakt finns ström. Har polerna inte kontakt, finns spänning men inte ström.Mode-1 Långsam laddning från Schukouttag (jordat standarduttag), 1-fas eller 3-fas. Max 16A.

Mode-2 = Långsam laddning från Schukouttag (jordat standarduttag), 1-fas eller 3-fas med någon typ av skydd och styrning av laddströmmen. Max 32A.
Mode-3 = Långsam laddning eller snabbladdning med särskild kontakt med tillhörande skydd och styrning av laddfunktionen.
Mode-4 = Snabbladdning med likström (DC) Chademo eller CCS.
Typ-1 = Kontakt 1-fas kontakt. Upp till 7,4 kW.
Typ-2 = Kontakt 1- eller 3-fas kontakt. Upp till 44 kW.
Chademo 1.0 = Snabbladdning med likströlm (DC) 500V, 125A och 62,5 kW.
Chademo 2.0 = Snabbladdning med likströlm (DC) 1000V, 400A och 400 kW.
CCS = Combined Charging System. Snabbladdning med likström. 50 kW, 1000V och 200A. Klarar upp till 200 kW.

Synkronmotor = Drivs med växelström. Varvtalet bestäms av frekvensen. Sällsynt i elbilar.
Asynkronmotor = Drivs även den av växelström och kallas ibland för induktionsmotor. Finns i Tesla och Toyota.
Permanentmagnetmotor = Likströmsmotor där rotorn har permanentmagneter. Används i elbilar men är dyra att tillverka.
Reluktansmotor = Switched reluctance motor. Billiga att tillverka men sämre prestanda.

Verkningsgraden = Den del av den inmatade energin som når ut till de drivande hjulen. För bensindrivna bilar är den cirka 16 procent, för elbilar cirka 62 procent.