Viktigt vid laddning hemma

Det finns inga förbud mot att man åker hem och laddar hur som helst, men man ska vara medveten om riskerna”, säger Mikael Carlson på Elsäkerhetsverket.

Enligt motståndarna utsätter du omgivningen för livshotande brandrisk om du laddar elbilen eller laddhybriden hemma. Men är det verkligen så farligt? Och vad är det för regler som gäller kring elbilsladdning egentligen?

I grunden finns det två alternativ vid hemmaladdning. Antingen att investera i en laddbox, eller satsa på närmaste standarduttag – ett så kallat Schuko-uttag. Att köpa en laddbox kan vara dyrt, så det är fullt förståeligt att de som just tömt spargrisen för att ha råd med en el- eller laddhybridbil inte vill betala ännu mer pengar för en laddbox.

Men att bara göra en axelryckning och trycka in kontakten i ett vanligt 230V-uttag är ingen bra idé menar Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Skaffar man en elbil är det en ny last på elanläggningen – och då måste man ju veta om den faktiskt klarar av det. Regelmässigt finns det inga förbud mot att ladda hemma i en vanlig kontakt, men det är inget som vi kan rekommendera”, säger han.

Enligt Mikael Carlson är de enda regler som kan appliceras för elbilsladdning hemma det generella aktsamhetskrav som gäller – det vill säga att man inte får hantera sina prylar hur som helst. Men bara för att det inte finns några lagkrav innebär det inte att man helt obekymrat kan koppla in sin nya elbil.

”Vägguttag för allmänt bruk bör inte användas för laddning av elbil. Det finns massor av saker som påverkar. Vet du hur fräscht uttaget är? Sen måste man tänka in i väggen. Går kablarna direkt till elskåpet eller sam-matas de med något annat via en förgrening. Och i sådant fall, är den okej? Har laddpunkten en separat jordfelsbrytare, och är den av rätt typ? Det finns flera saker som gör att man sammantaget inte kan rekommendera vanliga vägguttaget för laddning.”

För den som struntar i rekommendationen och ändå väljer att ladda via det vanliga vägguttaget innebär det att bilen kan laddas med omkring 15 mil på en natt, med 10–13 ampere.

Men det är inte riskfritt. Brandfaran har varit på tapeten flertalet gånger – och även om det uppmärksammats en hel del finns det inga bevis på att den typen av bränder skulle vara vanligt förekommande.

Vi har inte tillräckligt många elbilar i landet för att kunna svara på det. Men man ska vara medveten om att det inte är en riskfri metod”, säger Mikael Carlson.

Så hur ska man göra? Första steget att anlita en elektriker för översyn. På Elsäkerhetsverkets hemsida kan du kontrollera att firman är behörig. Det bör du alltså göra även om du inte planerar att investera i en laddbox.

En genomgång av husets elsystem innebär att eventuella svagheter och brister kan rättas till. I många fall har systemen många år på nacken, och moderniseringstakten går långsamt.

Även om vi inte vill bidra till den ena eller den andra sidan när det kommer till valet av laddning tycker vi att man bör beakta riskerna. Och det är inte så svårt att ta bort mycket av risken, det viktigaste är att ta in en elinstallationsfirma.”

Jag kan tycka att det är lämpligt att investera i en laddbox. Utöver att man då får en säker installation, kan den styra eluttaget beroende på övrig belastning vilket gör att man kan använda sitt hem på bästa sätt. Visst, det kostar pengar, men är man verkligen beredd att riskera barn och hus bara för att man är lite snål?”, säger Mikael Carlson.

Detta ska du ha koll på om du laddar elbilen i vanliga vägguttaget:

  1. Att uttaget är fräscht
  2. Att uttaget har en egen säkring
  3. Att jordfelsbrytaren fungerar
  4. Att ”klumpen” på sladden inte hänger och snedbelastar uttaget
  5. Om du inte har behov för mer – ställ ned strömstyrkan till 8 eller 6 ampere