Säkringar

Ladd-effekten hänger samman med vilken huvudsäkring du har. En laddbox på 3,7 kWh använder t ex 16 A i enfas. Det fungerar utmärkt i de flesta fall då en normal villa-huvudsäkring är på 20-25 A. Har du däremot en huvudsäkring på 16A tillåts maximalt ett effektuttag på 11 kWh. Då bör man öka huvudsäkringen till 20A (kostar ca 2000 kr/år). Alternativet är att skaffa en lösning för effektvakt och dynamisk styrning (betydligt dyrare).

10 A – grå – max effektuttag 11 kWh – årlig förbrukning 0-20000 kWh.

20 A – blå – max effektuttag 14 kWh – årlig förbrukning 20000-25000 kWh.

25 A – gul – max effektuttag 17 kWh – årlig förbrukning 25000-30000 kWh.

35 A – svart – max effektuttag 24 kWh – årlig förbrukning 30000-40000 kWh.

50 A – vit- max effektuttag 35 kWh – årlig förbrukning 40 000-55 000 kWh.

63 A – koppar – max effektuttag 44 kWh – årlig förbrukning 55000-70000 kWh.