Vad är kWh?

Förkortningen kWh betyder kilowattimme och är måttet på elmotorns styrka och batteriets laddning.

Det finns en enkel formel för att räkna ut vad det kostar att ladda. Multiplicera batterikapaciteten med elkostanden per kWh. Enligt Statistiska Centralbyrån var snittkostnaden för en villa (2018) 1,45 kronor per kWh. Om batteriet har en kapacitet på 33 kWh kommer det alltså att kosta 48 kronor per laddning (dvs 33 x 1,48).

Förkortningen kWh betyder kilowattimme. 1 kWh räcker till att:

  • Ladda mobiltelefonen i 8 dagar
  • Dammsuga 1 timme
  • Basta 12 minuter
  • Spela tv-spel i 5 timmar
  • Brygga 70 koppar kaffe
  • Micra lunchen i 40 minuter
  • Tvätta en gång i 40 grader
  • Ladda eltandborsten i 3 veckor