Elbilens effekt på Sveriges miljömål

Elbil mot bensinbil i lekskolan

eleqtroPoint innebär att glesbygden har ökade möjligheter att leva upp genom att infrastruktur för elladdning kommer att finnas överallt, och inte bara i tätorter och längs huvudleder.

Miljöfarliga transporter kommer att minska genom att förbrukningen av diesel och bensin minskar.

Buller från fordonstrafik minskar.

Etappmålen på vägen för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmål, som underlättas genom eleqtroPoint:

  • Utsläppen av växthusgaser till 2020 minskar i Sverige och även i andra EU-länder om eleqtroPoint exporteras till dessa marknader.
  • Miljöhänsyn i skogbruket underlättas genom att eleqtroPoint är en produkt som gör att fordon utanför tätort och huvudvägar kan bli eldrivna då en ny laddinsfrastruktur som når ut till skogsbruket.
  • Särskilt farliga ämne som fossila bränsle (diesel och bensin) i mindre utsträckning behöver hanteras, transporteras och lagras.
  • Barns exponering för farliga kemikalier minskar då fossila bränsle som diesel och bensin i mindre utsträckning behöver hanteras, transporteras och lagras.